logo mahkamah agung website ramah difable
Pengumpan tidak ditetapkan

Profil Ketua dan Wakil Ketua

KETUA PA KRUI

NURBAETI, S.Ag., MH.

KETUA / HAKIM MADYA PRATAMA

NIP : 19771018 199703 2 002

Cilacap, 18 Oktober 1977

2019 - Sekarang Ketua PA Krui

2018 - 2019 Wakil Ketua PA Krui

2013 - 2018  Hakim PA Demak

2009 - 2013  Hakim PA Sangeti

2009 - Panitera Pengganti PA Purbalingga 

WAKIL KETUA

SRI NUR'AINY MADJID, S.H.I.

WAKIL KETUA / HAKIM PRATAMA UTAMA

NIP : 19800503 200704 2 001

Purwakarta, 03 Mei 1980

2020 - Sekarang Wakil Ketua PA Krui

2019 - 2020 Hakim PA Gunung Sugih

2014 - 2019 Hakim PA Tanggamus

2010 - 2014 Hakim PA Rantau

2007 - 2010 Cakim PA Purwakarta